PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE

DLA NASZEJ UCZENNICY!

 

usowa

16 listopada 2010 roku w naszej szkole miała miesce nadzwyczajna uroczystość. Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka wraz z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu Marianem Dzimirą wręczyli list gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe laureatce XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Gimnazjalnych, który odbył się w dniach 4-7 listopada br. w Legnicy. Nie zabrakło również gratulacji od wójta Gminy Przeworsk Pana Edwarda Pączki.

Jesteśmy wszyscy dumni, że pierwsze miejsce  w Polsce zajęła Urszula Sowa -uczennica naszej szkoły. Do konkursu przygotowała ją pani Krystyna Wywrót.

 Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !