Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

DBI obchodzony był 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Podczas 13 edycji wydarzenia w Polsce organizatorzy zwrócili uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy
z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony został potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Uczniowie klas I – III naszej szkoły uczestniczyli w tym projekcie. Podczas zajęć zapoznali się z zasadami jakie muszą przestrzegać podczas korzystania z Internetu oraz jakie zagrożenia z jego strony czyhają na nich.

Dzieci z wielkim zaciekawieniem obejrzały filmy edukacyjne z serii sieciaki.pl

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie.