Spotkanie z bajką

Spotkanie z bajką

21 grudnia 2016 r. odbyło się „Spotkanie z Bajką” zorganizowane w ramach realizowanego projektu pt. „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”.

Na spotkanie z bajką przybyły dzieci z klas I – III oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola pn. „Ochronka Św. Józefa” w Nowosielcach wraz z siostrą dyrektor Moniką Ożóg i wychowawczyniami.

Dzieci przywitały wszystkich piosenką „Witajcie w naszej bajce”. A następnie z wielką uwagą wysłuchały wierszy, które czytali: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor GOPS Barbara Oleksiewicz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Orzechowska-Haftek, Dyrektor  Zespołu Szkół w Nowosielcach Elżbieta Sowa, nauczyciel Przedszkola Niepublicznego pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Jolanta Kotlińska oraz sołtys wsi Nowosielce Marta Wojnar.
Po wysłuchaniu wierszy dzieci chętnie brały udział w konkursach, podczas których wykazały się ogromną wiedzą bezbłędnie rozwiązując zagadki.
Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze.  A na zakończenie mali czytelnicy otrzymali drobne upominki i obiecali, że będą odwiedzać bibliotekę.

zdj¦Öcie 2(2)b