Mały Mistrz

 

W roku 2015/2016 uczniowie kl. Ia i I b Szkoły Podstawowej w Nowosielcach z wychowawcami i nauczycielami wychowania fizycznego realizują Program „Mały Mistrz”. Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

– dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

– monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,

– zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

IMG_1804a

DSC_0197a DSC_0208a DSC_0218a DSC_0224a DSC_0300a IMG_1742a IMG_1750a IMG_1802a