Spotkanie z bajką

„Spotkanie z bajką”

 

17 grudnia 2015 r. odbyło się „Spotkanie z Bajką” zorganizowane w ramach realizowanego projektu pt. „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”.

Na spotkanie z bajką przybyły dzieci z klas I – III oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola pn. „Ochronka Św. Józefa” w Nowosielcach wraz z siostrą dyrektor Moniką Ożóg i wychowawczyniami.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Stanisława Jachowicza oraz Marii Konopnickiej. Wiersze znanych polskich poetów czytali: Pan Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk, Pani Barbara Oleksiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku, Siostra Monika Ożóg – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego
w Nowosielcach, Pani Marta Wojnar – Sołtys Nowosielec  oraz Pani Elżbieta Sowa – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowosielcach.

Uczniowie klas I – III rozpoczęli i zakończyli spotkanie z bajkami odśpiewaniem dwóch piosenek: „Witajcie w naszej bajce” oraz „Wycieczka Smoka Wawelskiego”. Dzieci w quizie wykazały się ogromną wiedzą na temat bajek. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła atmosfera. Na zakończenie mali czytelnicy otrzymali drobne upominki w postaci kolorowanek i książeczek „Legendy Polskie”.

 

zdjęcie 4a zdjęcie 1a zdjęcie 2a zdjęcie 3a