Patrycja w konkursie o Annie Jenke

Patrycja w konkursie o Annie Jenke

patrycja1p

19 lutego 2015r uczennica  klasy II naszego gimnazjum Patrycja Mołoń wzięła udział w XIII Powiatowym Konkursie poezji o Annie Jenke, który odbył się sąsiedniej wiosce- Rogóżnie.

Celem konkursu było m.inn. ukazanie wzorca osobowego, kształtowanie postaw patriotycznych  oraz rozwijanie zdolności artystycznych. Patrycja z wielką ekspresją i uczuciem pięknie recytowała wiersz siostry  Bernadety Lipian   pt „ Odwagi”. Chociaż nie udało się zdobyć miejsca na podium, była bardzo dumna, że mogła uczestniczyć w tym konkursie, tym bardziej że reprezentowała powiat przeworski a nie łańcucki. Pamiątkowa książka, którą otrzymała Patrycja, przybliży jej jeszcze bardziej postać wielkiej profesorki.

Uczennicę przygotowała p. Krystyna Wywrót, natomiast opiekę w czasie konkursu sprawowała nad nią pani dyrektor naszej szkoły. Uczennica wiele się nauczyła słuchając innych utworów i relacji świadków życia Anny, podziwiała prace plastyczne o patronce szkoły w Rogóżnie.

            Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zapoznania się z tą piękną postacią, która przyszła na świat niewiele ponad 90 lat temu.

„Była nauczycielką młodzieży szkół średnich w Jarosławiu. Dobrze przygotowana do swego zawodu przez studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (lata 1945-1950) na filologii polskiej, przy tym ubogacona darami, których nie poskąpiła jej natura – zmierzyła się ze swym zawodem, który traktowała jako powołanie, misję. Był to jakby nakaz płynący z wewnątrz, nakaz poświęcania się dla drugich, konkretnie dla młodych. 

Pokochała swoje nauczycielskie powołanie. To była profesja, której towarzyszył wielki autorytet, elegancja i piękno ducha. Tym imponowała młodzieży, która widziała w swojej pani profesor i wychowawczyni kogoś, przed kim można było schylić głowę z podziwem, a także z wdzięcznością dla jej postawy, dzięki której „łamali” sobie głowy nawet zatwardziali komuniści. Mimo zwolnienia jej na jakiś czas z pracy w szkole, pozostawała w ich oczach wielka, niepokonana. Jej uczniowie z tych czasów powiedzą, że ich pani profesor to człowiek wielkiej odwagi, która się objawiła w odważnym wyznaniu swojej wiary, kiedy za taką postawę groziły przykre konsekwencje.”

(http://www.kolegiata.org/)

patrycja2p