Pod kopcem

"Pod Kopcem" – 75 lat kopca Michała Pyrza w Nowosielcach

 

podkopcem

 

W dniu 29 czerwca 2011 roku w Nowosielcach odbyły się uroczystości, zorganizowane w 75 rocznicę poświęcenia kopca Michała Pyrza – Wójta Gromady Nowosielce, dowódcy victorii nowosieleckiej w bitwie z Tatarami w dniach 9-13 czerwca 1624 r.
     W 1936 roku, obok miejscowego drewnianego kościoła, został usypany kopiec ku czci Michała Pyrza. Poświęcenie kopca 29 czerwca 1936 roku, stało się ogólnonarodową manifestacją polityczną ludowców z udziałem 150 tysięcy chłopów w obecności generalnego inspektora sił zbrojnych gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego. Było to jedno z największych zgromadzeń chłopskich w Polsce międzywojennej i wydarzenie o dużym znaczeniu społeczno-politycznym.
     Organizacją przedsięwzięcia zajął się Zespół Szkół w Nowosielcach we współpracy z Gminą Przeworsk, Starostwem Powiatowym w Przeworsku, oraz Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie przybyli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mieczysław Kasprzak Wiceminister Gospodarki, Biskup Przemyski Adam Szal, Rada Gminy Przeworsk, Wójt Gminy Przeworsk Edward Pączka wraz z kierownictwem Urzędu, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wicestarosta Przeworski Leszek Kisiel, Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Andrzej Rozpotyński, Burmistrz miasta Przeworska Maria Dubrawska-Lichtarska, Zastępca Burmistrza miasta Przeworska Dariusz Łapa, Wójtowie i przedstawiciele sąsiednich Gmin, poczty sztandarowe oraz licznie zebrani mieszkańcy Nowosielec.
Uroczystości rozpoczęto programem słowno-muzycznym, przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół w Nowosielcach, w którym uczniowie przypomnieli wydarzenia z 1624 roku i 1936 roku. Następnie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Adama Szala. Współcelebransami byli: ksiądz dziekan Stanisław Szałankiewicz, ksiądz prałat Jan Machniak, ksiądz proboszcz Piotr Walasz i inni księża z dekanatu. Centralnym punktem uroczystych obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą na kopcu Michała Pyrza. Podobnie jak przed 75 laty, kiedy to podczas składania wieńca honorowego na szczycie kopca przez Naczelnego Wodza gen. Edwarda Rydza-Śmigłego oddano 101 salw armatnich, tak i teraz na cześć tych dwóch wydarzeń historycznych wystrzelono z armat. Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowym Domu Kultury, gdzie po przemarszu przy akompaniamencie orkiestry dętej, został wyświetlony film o Nowosielcach  przygotowany przez uczennicę szkoły w oraz występy artystyczne  naszych dzieci i młodzieży.

Przez cały dzień liczni mieszkańcy Nowosielec oraz goście zwiedzali imponującą wystawę dokumentów i zdjęć z 1936r, którą dzięki współpracy pani dyrektor Elżbiety Sowy z NAC w Warszawie przygotowali nauczyciele szkoły. Niejeden ze zwiedzających otarł łzę rozpoznając na zdjęciach swoich dziadków, pradziadków, znajomych.
      Upamiętnienie wydarzeń sprzed 75 lat aspekcie historycznej batalii z roku 1624 wpływa bezpośrednio na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz własnej tożsamości mieszkańców naszej wioski.