Konkurs krasomówczy

http://ptsm-alko.pl/2016/08/22/regulamin-wojewodzkiego-konkursu-krasomowczego-dzieci-i-mlodziezy-szkol-podstawowych-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych/Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych