Konkurs: Misja – książka!

Konkurs: Misja – książka! 
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.     
     
Szanowni Państwo,    
     
Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do uczestnictwa w ogólnopolskim turnieju literackim, objętym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów będą współzawodniczyć ze sobą w tworzeniu własnej książki, reprezentując swoje szkoły na terenie całej Polski.    
     
Konkurs jest skierowany do gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w których to – po aprobacie Dyrektora jednostki – chętni nauczyciele (np. poloniści, bibliotekarze) biorą pod opiekę zespoły składające się z 3 do 10 uczniów, tworzące zbiór opowiadań na dowolny, wybrany przez siebie i zaakceptowany przez opiekuna, temat.    
     
Młodzi autorzy pod okiem nauczyciela piszą opowiadania i projektują prawdziwą książkę od pierwszej do ostatniej strony w Inteligentnym Systemie Wydawniczym Ridero.    
     
Wierzymy, że udział Państwa szkoły w tym konkursie przyczyni się do rozwinięcia kreatywności i talentów literackich uczniów oraz zachęci młodzież do pracy zespołowej. Wspólna praca przy tworzeniu książki, na każdym etapie jej powstawania, rozwinie umiejętności literackie i redakcyjne uczniów, a także zdolność twórczego myślenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.    
     
Uczestnictwo w konkursie może być ciekawą i niestandardową formą realizacji zadań stawianych przed szkołą oraz przed konkretnym nauczycielem. Niekonwencjonalna forma aktywności z  pewnością przyciągnie naturalnych liderów klasowych, którzy pomogą zaangażować swoje koleżanki i kolegów do działania.    
     
Nagrodą główną w turnieju są tablety dla każdego pisarza zwycięskiej drużyny oraz puchar dla całego zespołu. 6 książek, które uzyskały największą liczbę głosów, zostanie wydana w formie drukowanej! Każda drużyna, która zgłosi pracę konkursie otrzyma dyplom z nazwą szkoły. Szkoła może delegować wiele drużyn i jednocześnie jeden nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn. Podstawowym warunkiem jest jednak przynależność wszystkich autorów do jednej szkoły (niekoniecznie jednej klasy).    
     
Konkurs startuje już 15 września. Więcej informacji o turnieju (w tym Regulamin konkursu) znajdą Państwo na stronie: konkurs.
Zachęcamy do przekazania niniejszej informacji Gronu Pedagogicznemu.

Z poważaniem Organizatorzy: 

Fundacja Nowoczesna Polska – prowadząca największą bibliotekę internetową WolneLektury.pl www.nowoczesnapolska.org 

Ridero IT Publishing – Inteligentny System Wydawniczy dla niezależnych autorów www.ridero.eu/pl

Kontakt:

e-mail to: konkurs@ridero.pl
tel. (12) 881 29 26; w dni robocze w godz. 10 -15