Przystąp do konkursu

Warszawa, 5 września 2016 r.

Kłaniam się Państwu w nowym roku szkolnym!

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z regulaminami konkursów na 

www.poprawnapolszczyzna.pl.

Proponujemy cztery konkursy:

Z poprawną polszczyzną na co dzień, rejestracja od 5 września do 3 października 2016 r. ;
Z ortografią na co dzień, rejestracja od 5 września do 3 października 2016 r.;
Savoir-vivre na co dzień, rejestracja od 5 września do 5 grudnia 2016 r. (Zagadnienia konkursowe z zakresu grzeczności językowej i pozajęzykowej mogą być omawiane
na godzinach wychowawczych, lekcjach etyki lub religii.)
Z kaligrafią na co dzień – regulamin zostanie zamieszczony 12 września 2016 r.

BARDZO WAŻNA ZMIANA W REGULAMINACH…

W tym roku rezygnujemy z wręczania dyplomów za uczestnictwo w konkursach (sic!). Zamiast dyplomów wszyscy uczestniczki i uczestnicy konkursów otrzymają nagrody książkowe. Jeżeli uczennica/uczeń weźmie udział w trzech konkursach, otrzyma trzy różne nagrody książkowe.
Oczywiście nie rezygnujemy z wyróżnień książkowych za najwyższą punktację, nagród dla finalistek i finalistów oraz laureatek i laureatów; finalistki, finaliści, laureatki i laureaci otrzymają także dyplomy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!
PS
Proszę pamiętać, że wyniki po 1. etapie są opracowane w taki sposób, że mogą je Państwo potraktować jako sprawdzian diagnozujący umiejętności z zakresu poprawności językowej w danej klasie, lub klas na danym poziomie edukacyjnym.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku
Andrzej Michalski