Sprzątania Świata

23 września 2016 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w organizowanej  w Polsce już po raz 23 akcji „Sprzątania Świata” –  w tym roku pod hasłem: „ Podaj dalej…, czyli drugie życie śmieci”.

Wyposażeni w worki i rękawice,  pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji, wraz z nauczycielami, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wyruszyli sprzątać wyznaczone tereny.   Po kilku chwilach worki wypełniły się, zmalała ilość śmieci wokół remizy, placu zabaw, na drodze do kościoła i na cmentarz. Nasi wychowankowie z radością i zapałem oczyszczali świat. Nie straszne im były rowy i różnego rodzaju zakamarki. Udowodnili, że spryt przydaje się nie tylko na lekcji wychowania fizycznego. Dzięki ich staraniom wkrótce oczyściliśmy  trasę naszych codziennych wędrówek.

Niestety,  w miejsce zebranych,  pojawią się nowe wyrzucane bezmyślnie kapsle, butelki, puszki, papierki po słodyczach. Dlatego rozwiązaniem problemu  nie jest coroczna zbiórka śmieci,  lecz zmiana nawyków w codziennym życiu każdego mieszkańca Ziemi.  W związku z tym dzień ten stał się dla szkolnej społeczności  okazją do przypomnienia zasad selektywnej zbiórki odpadów, konieczności i opłacalności recyklingu, oraz troskliwego traktowania naszej planety – Ziemi. Informacji na ten temat dostarczyli wszystkim uczniowie gimnazjum podczas wystąpienia w szkolnym radiowęźle  oraz  nauczyciele : p. Sochacka  i p. Węgierek  w trakcie pogadanek  i prezentacji  filmów  z materiałami edukacyjnymi. Ufamy także, że edukacja ekologiczna nie zostanie zamknięta w murach szkoły, że nie tylko nauczyciele w ramach godzin lekcyjnych będą propagować ochronę środowiska. Każdy świadomy rodzic w XXI wieku musi, w trosce o dobro własnego dziecka, uczyć dbałości, troski o stan środowiska naturalnego i być w tym temacie dla niego wzorem.

Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało  charakter nauki przez działanie, nauki odpowiedzialności za własne otoczenie.  Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do działań na rzecz ochrony środowiska serdecznie dziękujemy.