Szkolenie

Zespół Szkół w Nowosielcach organizuje szkolenie dla rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
Szkolnie odbędzie się w styczniu 2013r.
Zapisy prowadzi Sekretariat Szkoły do dnia 21 grudnia 2012r. w godzinach 700 – 1500 ( tel. 16- 640 41 11)