Wyjazd do Muzeum i Teatru

Nie zawsze „lekcja” oznacza siedzenie w ławce i przepisywanie białych znaków z zielonej tablicy. Czasem nasze zajęcia przybierają odmienną formę.

Dnia 28 listopada 2012 roku uczniowie ZS w Nowosielcach uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Klasy I – III wtajemniczone zostały w obrzędowość andrzejkową. Dla uczniów klas IV – VI muzeum otwarło swe zaplecze, czyli nasi wychowankowie dowiedzieli się czym jest muzeum, jakie zbiory gromadzi, w jaki sposób je zdobywa, jak eksponuje, przechowuje itp. Gimnazjaliści także mieli zapewnioną ciekawą lekcję muzealną. Klasycyzm i romantyzm był tematem przewodnim ich spotkania w przeworskim pałacu – muzeum.

Każda z grup uczestniczyła również w spotkaniu z teatrem. Jak co roku Wrocławski Teatr Edukacji przygotował dla nas ciekawą ofertę. Ich spektakle to spotkania sztuki z wymogami stawianymi nam przez kanon lektur szkolnych. W tym roku uczniowie klas I – III spotkali się z bohaterami baśni ( „O Waligórze i Wyrwidębie”, „Bazyliszek”, „Złota kaczka” ), zaś klasy IV – VI przypomniały sobie, za sprawą polskich legend początki powstania państwa polskiego ( „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O Popielu, którego zjadły myszy”, „O Piaście Kołodzieju”, „Wars i Sawa”, „O smoku wawelskim”). Nasza starsza młodzież przeniosła się w świat rycerskich wartości i obyczajów.

To dobrze, że mamy możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, że możemy posłuchać i obejrzeć na żywo grę profesjonalnych artystów – aktorów.