Bezpieczne wakacje

Bezpiczne wakacje

 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji

Bezpieczne Wakacje 2016.       

To mogą być najlepsze wakacje twojego życia!   

 

 

bezpieczne_wakacje

Celem ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”, do której jak co roku przystąpiła nasza szkoła jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W ostatnim tygodniu roku szkolnego przeprowadzimy wspólne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu, pogadanki, rebusy, zabawy, gry, piosenki, zajęcia terenowe i plastyczne z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez MEN oraz MSWiA.

Zachęcamy także rodzeństwo i rodziców do zapoznania się z wartościowymi wskazówkami o ww. tematyce umieszczonymi na stronie www.bezpiecznewakacje.pl. Dowiedzmy się o m. in. o zasadach, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód w podróży, zastanówmy się, dlaczego wychodząc w góry w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki, jak bezpiecznie pływać w morzu i bawić się na plaży,jak udzielić skutecznej pierwszej pomocy podczas wypadku  oraz jak ważne jest wpisanie w swoim telefonie kontaktu ICE.

W ramach akcji weźmiemy też udział w konkursieMoje bezpieczne wakacje 2016r-(Nie)znane atrakcje mojego regionu”

W tym  roku konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2016 – (Nie)znane atrakcje mojego regionu – promuje bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Zwiedzanie często niedocenianych regionalnych atrakcji turystycznych to alternatywa wobec nudy, która może się przytrafić także w wakacje. Jest to także doskonała okazja na promowanie lokalnych skarbów – atrakcji turystycznych – w skali ogólnopolskiej.

Nagrody: Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody niespodzianki, między innymi – komputer przenośny typu tablet.

Prace konkursowe: prace plastyczne wykonane techniką fotografii.

Pracami konkursowymi mogą być w szczególności fotografie obiektów, miejsc, ale także tradycyjnych plac plastycznych odnoszących się do tematu konkursu.

Temat pracy: "Moje bezpieczne wakacje 2016" – (Nie)znane atrakcje mojego regionu”

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
b) II dzieci w wieku 8 – 12 lat,
c) III młodzież w wieku 13 – 17 lat.

Format prac: fotografia zapisana w pliku jpg, jpeg, o wielkości do 10MB

Jak przesłać pracę: przez elektroniczny KUPON KONKURSOWY – udostępniony od 15 czerwca na stronie bezpiecznewakacje.pl umożliwi przesłanie pliku z pracą konkursowąlub w wyjątkowych sytuacjachna płycie CD/DVD/PENDRIVE/karcie pamięci SD listownie wraz z Kuponem Konkursowym (ostatnia strona regulaminu konkursu) na adres:

Bezpieczne Wakacje ul. Cyfrowa 671-441 Szczecinz dopiskiem MOJE BEZPIECZNE WAKACJE 2016

Do pracy przesyłanej pocztą należy dołączyć wydrukowany kupon konkursowydo 30 września 2016
Decyduje data wpływu.

Regulamin:regulamin konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego (rodzica).


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!