Godziny konsultacji z pedagogiem

Godziny pracy Pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Mazurek
Porady i konsultacje dla rodziców: wtorek i czwartek
od 8.00 do 12.00

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Czujesz, ze nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Chciałbyś z kimś porozmawiać.
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. 
Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
– pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka: 
– trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka, możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce,  poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych,      deficyty rozwojowe dzieci; 
– uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.
– problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
Nauczyciele mogą oczekiwać:
– pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
– analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
– współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości,        bądź ograniczeń dziecka;
– wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie    wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
– wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
– wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić