Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

I półrocze: 01.09.2016-13.01.2017

II półrocze: 30.01.2017- 23.06.2017.

Pisemne zawiadomienie o zagrażającej oc. ndst i ng. ocenie zachowania do 12.05.2017, o pozostałych ocenach do 7.06.2017.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w Zespole Szkół w NOWOSIELCACH w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Men z dnia 05.10.2010 r. 

 

14.10.2016r. – SP i GIM

31.10.2016r. – SP i GIM

19,20 04.2017r. – GIM

2.05.2017r – SP i GIM

4 i 5.05.2017r  – SP i GIM

16.06.2017r. – SP i GIM