Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

Spotkania z rodzicami 2016/2017

 

13.09.2016r. – spotkanie ogólne z wychowawcą

15 listopada 2016r.od 16.30 do 18.30 – konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami

13 stycznia 2017r. godz. 17.00 -spotkanie ogólne

28 marca 2017r. od 17. 00 -19.00 – konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami

16 maja 2017r. godz.18.30 spotkanie ogólne z wychowawcą

 

Uwaga!

WSZYSTKIE SPOTKANIA Z RODZICAMI SĄ OBOWIĄZKOWE.

Zebrania ogólne prowadzi wychowawca klasy. Wszyscy pozostali nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców na pół godziny przed zebraniem oraz po zebraniu. W wyjątkowych sytuacjach dla poszczególnych klas mogą zostać ustalone dodatkowe terminy spotkań, o czym rodzice zostaną powiadomieni pisemnie.