Ubezpieczenie uczniów 2017/18

Ubezpieczenie uczniów 2017/18

Ubezpieczenie uczniów 2017/18

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA NNW  DZIECI I MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest nieobowiązkowe!

Rodzice mogą ubezpieczyć dziecko samodzielnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Szkoła zapewnia ubezpieczenie grupowe w towarzystwie InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup.

Zakres i ogólne warunki ubezpieczenia zawarte są w załącznikach.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

 

Sposoby zgłaszania szkód

OWU 2017 Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Oferta

Druk Zgłoszenia Roszczenia

Polisa

Druk Zgłoszenia Roszczenia Wzór