Wniosek o zwolnienie ucznia

Chąc pobrać formularz zwolnienia dziecka z zajęć kliknij na poniższy  link :

Formularz zwolnienia dziecka z zajęć

 

Nowosielce, data ………………………………

Zwolnienie


Proszę o zwolnienie mojego dziecka ………………………………………………………….……………………………..


w dniu ……………………………………….. z lekcji …………………………………………….……………………………


z powodu  ………………………………………..…………………………………………………………………………………

Wiem o zaplanowanych w tym dniu sprawdzianach oraz konieczności rozliczenia się ucznia z zadań terminowych.

Biorę odpowiedzialność za dziecko w wyżej wymienionym terminie.

                                                                                                 

…………………………………………………………
                                                                                                               Podpis rodzica, opiekuna prawnego