Właściciele Miejscowości

WŁAŚCICIELE MIEJSCOWOŚCI
NOWOSEDLCZE

( FONETYCZNIE NOWOSIELCE, CZYLI NOWE SIOŁO )

PRZEZ OKRES 572 LAT TJ. 1372 – 1944

* WŁADYSŁAW KSIĄŻE OPOLSKI I RUSKI ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ NADAJE RYCERZOWI FRAŃCZKOWI Z MARSZOWIC W ROKU 1372 WIEŚ NOWOSIELCE W POWIECIE JAROSŁAWSKIM NA PRAWIE LENNYM.
* KATARZYNA WDOWA PO FRAŃCZKU W ROKU 1384 UPOSAŻYŁA JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH PARAFII W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ POD WEZWANIEM ŚW. MARII MAGDALENY W ŁAN ZIEMI, PRAWO KARCZMY I STAWU.
* WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO KRÓL POLSKI, DOKUMENTEM Z 1387 R. PRZYZNAJE WIEŚ PRZEWORSKO Z POWIATEM JAROSŁAWSKIM JANOWI Z TARNOWA HERBU LELIWA, FUNDATOR RATUSZA I KOŚCIOŁA FARNEGO ( 1394 R. ) W PRZEWORSKU KTÓRY ZMARŁ W 1410 R.
* RAFAŁ, ZM. 1412 R.
* SPYTEK, WOJEWODA SANDOMIERSKI, STAROSTA RUSI, ZM. 1436 R.
* RAFAŁ II, STAROSTA LWOWSKI, KASZTELAN SANDOMIERSKI, MARSZAŁEK KORONNY, FUNDATOR KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. BARBARY ( 1461 R.) W PRZEWORSKU, ZM. 1491 R.
* SPYTEK, KASZTELAN KRAKOWSKI, ZM. 1519 R. PRZEWORSK ZOSTAŁ OTOCZONY MURAMI.
* HIERONIM, ZM. 1521 R. NA NIM WYGASŁA JAROSŁAWSKA LINIA LELEWITÓW.
* JAN, HR. NA TARNOWIE, HETMAN KORONNY, ZM. 1561 R.
* JAN KRZYSZTOF, KASZTELAN WOJNICKI, DO 1572 R.
* ZOFIA Z ODROWĄŻÓW TARNOWSKA, ZAMĘŻNA ZA KONSTANTYNA OSTROGSKIEGO, WOJEWODĘ KIJOWSKIEGO. POWTÓRNIE WYSZŁA ZA MĄŻ ZA JANA KOSTKĘ, MAGNATA POMORSKIEGO, KASZTELANA GDAŃSKIEGO, WOJEWODĘ SANDOMIERSKIEGO, ZM. 1580 R.
* ANNA, ŻONA ALEKSANDRA KS. OSTROGSKIEGO, FUNDATORKA POZŁOCONEJ KULI ZE ZŁOTYM KRZYŻEM NA SZCZYT KOŚCIOŁA (1631 R. ) ZM. 1635 R.
* ZOFIA OSTROGSKA WYSZŁA ZA STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO, MAGNATA MAŁOPOLSKIEGO, ZM. 1649 R. DOBRA PRZEWORSKIE POZOSTAJĄ W RĘKACH KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH OD ROKU 1626 DO 1944, T.J. PRZEZ OKRES 318 LAT.
* JERZY SEBASTIAN, WÓDZ, MĄŻ STANU, MARSZAŁEK SEJMU, HETMAN POLNY KORONNY, OJCIEC OJCZYZNY, WYBUDOWAŁ DWÓR W PRZEWORSKU, ZM. 1667 R.
* ALEKSANDER MICHAŁ, MARSZAŁEK TRYBUNAŁU LITEWSKIEGO, OŻENIONY Z KATARZYNĄ SAPIEŻANKĄ, ZM. 1675 R.
* JERZY ALEKSANDER, STAROSTA SĄDECKI, WOJEWODA SANDOMIERSKI, ZM. ?
* STANISŁAW, STAROSTA SĄDECKI, WOJEWODA SANDOMIERSKI, KIJOWSKI, ZM. 1764 R.
* JÓZEF, KASZTELAN KIJOWSKI, GENERAŁ PORUCZNIK WOJSK KORONNYCH, ZM. 1817 R.
* ANTONI, MARSZAŁEK KORONNY, KASZTELAN KRAKOWSKI, OŻENIONY Z ZOFIĄ Z KRASIŃSKICH, ZM. 1782 R.
ANTONI I ZOFIA BYLI FUNDATORAMI ZAKŁADU SS MIŁOSIERDZIA W PRZEWORSKU.
* HENRYK, OŻENIONY Z TERESĄ KS. CZARTORYSKĄ, ZAANGAŻOWANY W POWSTANIU LISTOPADOWYM, WZNOWIŁ ORDYNACJĘ PRZEWORSKĄ, WSPÓLNIE Z JÓZEFEM MAKSYMILIANEM OSSOLIŃSKIM UFUNDOWAŁ ZAKŁAD NARODOWY WE LWOWIE, WYBUDOWAŁ PAŁAC W PRZEWORSKU. ZM. 1859 R.
* JERZY, ZASŁUŻYŁ SIĘ W POWSTANIU STYCZNIOWYM, DOPROWADZIŁ DO PRAWNEGO ZATWIERDZENIA DÓBR PRZEWORSKIEJ ORDYNACJI, ZOSTAŁ DZIEDZICZNYM KURATOREM LITERACKIM ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE, ZM. 1872 R.
* ANDRZEJ KS. LUBOMIRSKI ( 1862 –1953 ) OBJĄŁ ORDYNACJĘ W 1885 R. KURATOR ZAKŁADU NAUKOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE, DAŁ MATERIAŁ T. J. CEGŁĘ I DRZEWO NA CAŁĄ BUDOWĘ CZWARTEGO OBIEKTU SZKOLNEGO, POWSTAŁEGO W LATACH 1932 – 1934.

Przed wejściem do Przeworska Armii Radzieckiej t. j. 27 lipca 1944 r. ród ks. Lubomirskich wyjechał z Przeworska.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dnia 6 września 1944 r. powziął Uchwałę o Reformie Rolnej.
W październiku 1944 r. dokonano parcelacji dóbr ordynacji przeworskiej.