Historia Szkoły

HISTORIA PIERWSZEGO BUDYNKU SZKOŁY LUDOWEJ
W NOWOSIELCACH Z OKRESU 1878-1934

1868-1878
Szkoła mieściła się w organistówce obok kościoła parafialnego Lwh nr 321, parcela budowlana nr 339, parcela gruntowa nr 1672. Budynek był kryty strzechą, o konstrukcji drewnianej, miał wymiary 8×12 m.

1878-1879
Budowa oddzielnego drewnianego budynku krytego słomą o wym. 7×12. Miał jedną salę szkolną i mieszkanie dla nauczyciela: 2 pokoje, kuchnię i spiżarnię. Nieruchomość należąca do funduszu szkolnego. Budynek był ulokowany naprzeciw obecnego budynku szkolnego od strony południowej. Lwh nr 190, parcela budowlana nr nr 227, parcela gruntowa nr 500 i 501.

wrzesień 1879
Aktu poświęcenia dokonał ks. Andrzej Gonet w obecności młodzieży, rodziców, nauczycieli i kierownika Stanisława Opioły.

1889-1890
Wybudowanie drugiej sali szkolnej i mieszkania dla drugiego nauczyciela.

1908-1909
Zmiana pokrycia dachu ze słomianego na dachówkę. Wyburzono stare piece i postawiono nowe z kafli.

1910
Gmina Nowosielce wynajmuje dla szkoły kuchnię plebańską i przerabia ją na trzecią salę lekcyjną.

1912
Szkoła wynajmuje od nauczycielki pokój, zamieniając go na czwartą salę lekcyjną.

1914
Budynek szkolny miał dwie izby szkolne, bibliotekę, mieszkanie kierownika, dwa chlewiki i ogrodzenie sztachetowe.

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA

21 września 1914- 10 października1914

5 listopada 1914-13 maja 1915
Wojska armii rosyjskiej przebywają w budynku szkolnym. Rozebrano i spalono dwa chlewiki, ogrodzenie sztachetowe, dwie tablice, dwie ławki, zniszczono globus i mapę Galicji i Bukowiny, wybito piętnaście szyb okiennych, zniszczono część biblioteki, zabrano trzy krzesła.

13 maja 1915
Wojska państw centralnych Austrii i Niemiec w szkole.

listopad 1915
Remont obiektu szkolnego, postawiono trzy piece, trzy futryny do drzwi, jeden pokój kierownika przerobiono na salę szkolną, czwartą salę szkolną zrestaurowano z dawnej kuchni plebańskiej.

sierpień 1916
Rozbiórka klasy, która mieściła się w kuchni plebańskiej przez żołnierzy Komendy Wojskowej w Przeworsku.
Ciąg dalszy remontu budynku szkolnego, od zachodu, południa i północy. W dużej klasie wykonano podmurówkę, postawiono piec piekarski i kuchnię i mieszkaniu kierownika.

wrzesień 1917
Przeprowadzka do nowo wybudowanego obiektu szkolnego. Budynek stary był użytkowany do 1934r. i w niedługim czasie rozebrano go.

HISTORIA DRUGIEGO BUDYNKU SZKOŁY LUDOWEJ W NOWOSIELCACH
Z OKRESU 1916-1934

1916-1917
Budowa nowej szkoły w środku wsi o dwóch salach szkolnych. Był to budynek drewniany, kryty dachówką, zlokalizowany za obecnym Domem Kultury w kierunku zachodnim, po lewej stronie drogi powiatowej o wym. 10 x 23m. Lwh nr 324, parcela budowlana nr 335, teren należał do szkoły w Nowosielcach.

wrzesień 1917
Aktu poświęcenia budynku dokonał ks. Feliks Pawłowski w obecności dziatwy szkolnej, nauczycieli, rodziców i kierownika Marii Truszkowskiej.

luty 1918
Huragan uszkodził oba budynki szkolne, potłukł mnóstwo szyb, ramy okienne w starym budynku uległy zniszczeniu, powyrywał okna w największej sali starego budynku. Wynajęto jedną salę w budynku przerobionym z kuchni plebańskiej ukończonym w tym roku.

1922
Gmina Nowosielce rozpoczęła starania o budowę nowej szkoły, jednakoż bezskutecznie, gdyż Skarb Państwa nie mógł dać subwencji, a gmina nie była w stanie własnym kosztem wybudować nowej szkoły.

12 maja 1924
Kierownik szkoły Bolesław Stopa za wiedzą i zezwoleniem Rady Szkoły Powiatowej kupił stary budynek szkoły, wyremontował go i oddał za darmo w użytkowanie młodzieży. Postawił budynek gospodarczy, ponieważ dotychczasowy uległ zniszczeniu, a gmina nie miała pieniędzy na wybudowanie nowego. Wynajmował pomieszczenia starej szkoły

do 2 lutego 1934r.

listopad 1924
Gmina czyni starania o budowę nowej szkoły. Zwrócono się z prośbą do księcia Andrzeja Lubomirskiego, aby poparł sprawę budowy szkoły, co gorąco obiecał zrobić.

sierpień 1925
Remont nowego obiektu szkolnego. Podzielono duża salę na dwie, w sumie było pięć sal lekcyjnych.

grudzień 1928
Remont, odkażanie sal szkolnych. Pobielono klasy, wymyto podłogi, zapuszczono olejem pyłochłonnym (koklusz w szkole).

listopad 1930
Ks. Józef Ulanowski i kierownik szkoły Bolesław Stopa postanowili wznowić starania o budowę nowej szkoły.

9 października 1933- 3 lutego 1934
Przeprowadzka do nowo powstałego budynku obiektu szkolnego.

lipiec- sierpień 1934
Kierownik szkoły przeprowadza się do nowego mieszkania.

wrzesień 1934
Modernizacja starego obiektu szkolnego na potrzeby przyszłego Domu Ludowego. Budynek drugi starej szkoły był użytkowany do 1975r.; tj. do wybudowania nowego obiektu Domu Kultury w Nowosielcach. Budynek starej szkoły został rozebrany.

HISTORIA TRZECIEGO BUDYNKU SZKOŁY LUDOWEJ,
POWSZECHNEJ, PODSTAWOWEJ W NOWOSIELCACH Z OKRESU 1932-1968

21 maja 1932
Ks. proboszcz Józef Ulanowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły w obecności licznie zgromadzonej młodzieży, rodziców, nauczycieli, kierownika Bolesława Stopy i Wawrzyńca Kojdra wójta Gminy Nowosielce. Akt erekcyjny wmurowano w południowo- wschodnim rogu budynku. Książe Andrzej Lubomirski dał materiał tj. cegłę i drewno na całą budowę, natomiast gmina sprzedała dwie morgi pola przy Skotniku, a uzyskane środki przeznaczyła na budowę.

do 31 sierpnia 1932
Wyciągnięto mury pierwszego piętra pod dach. Miał stanąć budynek parterowy o czterech salach naukowych i kancelarii, a wybudowano gmach piętrowy.

do 15 listopada 1932
Nakryto mury dachem, dachówką czerwoną.

lipiec- sierpień 1933
Wytynkowano budynek wewnątrz, obok szkoły postawiono sanitariaty ( zburzono je w 1994r.), były usytuowane od strony północno- wschodniej budynku.

do 9 października 1933
Wykończono dwie sale na parterze, przeniosły się tu klasy I, II, III.

w styczniu 1933
Oddano trzecią salę na parterze, którą zajęła klasa IV.

do 3 lutego 1934
Całkowicie wykończono piętro, pozostałe klasy – V i VI przeniosły się do nowego budynku.

lipiec- sierpień 1934
Oddano mieszkanie dla kierownika szkoły składające się z dwóch pokoi i kuchni.

18- 20 listopada 1934
Wykopano studnię koło szkoły. Woda był dobra i było jej przeszło trzy metry.

 

 DRUGA WOJNA ŚWIATOWA

10 września – 25 października 1939, 15 czerwca- 29 czerwca 1941, czerwiec 1944,
26 lipca –28 lipca 1944
Wojska niemieckie zajmują sale szkolne, nauki w szkole nie ma.

28 lipca 1944
Wojska sowieckie zajmują jedną salę i w niedługim czasie opuszczają ją.

wrzesień 1956
Teren szkolny został ogrodzony siatką rozpiętą na żelaznych, umocowanych na betonie słupkach.

lipiec- sierpień 1957
Remont kapitalny: wymiana podłóg, przebudowa trzech pieców, postawienie dwóch nowych pieców. Pomalowano wszystkie okna i drzwi, siedemnaście skrzydeł okiennych, wyremontowano studnię, na korytarzach położono posadzki, wstawiono trzy okna półskrzydłowe. Remont przeprowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego z Jarosławia. Kierownikiem wówczas w szkole była pani Stefania Paluch.

we wrześniu 1960
Przy szkole wybudowano budynek gospodarczy o wymiarach 3,2 x 6m ( cegłę i dachówkę paloną dał Inspektorat Oświaty z Przeworska). W 1944r. go rozebrano. Był ulokowany od strony północno zachodniej budynku szkolnego.

1967- 1968
Komitet Rodzicielski szkoły i kierownik p. Stefania Kubicka z domu Paluch czynią usilne starania o rozbudowę budynku szkolnego.

 

HISTORIA TRZECIEGO BUDYNKU SZKOŁY LUDOWEJ, POWSZECHNEJ, PODSTAWOWEJ W NOWOSIELCACH Z OKRESU 1968-1994

rok szkolny 1967/1968
Z inicjatywy kierownika szkoły p. Stefanii Kubickiej i Prezydium GRN w Studzianie, a w szczególności przewodniczącego prezydium p. Zdzisława Machniaka zebranie wiejskie w Nowosielcach podjęło uchwałę rozbudowy szkoły, która została zatwierdzona przez sesję GRN w obecności władz powiatowych. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły.

lipiec- sierpień 1968
W czynie społecznym przy pomocy finansowej Prezydium PRN dobudowano drugą kondygnację i przeprowadzono remont kapitalny w szkole. Przybyło cztery nowe izby lekcyjne i pomieszczenie na kancelarię szkolną.

15 września 1968
Oddano nowe izby lekcyjne, wyposażone przez Wydział Oświaty w Przeworsku w nowy sprzęt.

26 czerwca- 8 sierpnia 1971
Dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego Bronisława Kubickiego ruszyła budowa przyszkolnego boiska sportowego z nawierzchnią asfaltową za otrzymaną dotacje w wys. 200 tys. zł od posła Mieczysława Kaczora, przewodniczącego Klubu Poselskiego w Rzeszowie.

lipiec- sierpień 1971
Północna ściana budynku została przez członków komitetu rodzicielskiego zabezpieczona przed zwilgoceniem, użyto lepik i papę. Izby szkolne zostały odmalowane.

5 czerwca 1976
Komitet rodzicielski wspólnie z Komitetem Opiekuńczym tj. Spółdzielnią Inwalidów w Przeworsku w czynie społecznym podjął się wybudowania Domu Nauczyciela dzięki usilnym staraniom dyrektora szkoły p. Marii Wojciechowskiej.

1976- 1980
Budowa Domu Nauczyciela przedłuża się z braku materiałów i wykonawców. Wykonano stan surowy, instalację elektryczną i wodno- kanalizacyjną.

1980- 1981
Do budynku szkolnego powracają krzyże zawieszone przez rodziców i młodzież.

13 grudnia 1981
Ogłoszenie w kraju stanu wojennego.

sierpień 1982
Budowa Domu Nauczyciela została zakończona, nauczyciele otrzymali klucze do mieszkań.

1983- 1984
Budynek szkoły ma 50 lat, wymaga kapitalnego remontu. Dokumentacja jest zlecona i są zapewnione środki do jej opłacenia.

1986- 1987
Trwają przygotowania do remontu kapitalnego, gromadzone są fundusze. Rodzice opodatkowali się po 1000zł rocznie. Otwarto rachunek w Banku Spółdzielczym w Przeworsku.

lipiec- sierpień 1987
Wykonano lamperię w oddziale przedszkolnym, klasie I, na korytarzach, w kancelarii, pokoju nauczycielskim, pomalowano ściany tych pomieszczeń.

22 grudnia 1990
Rozpoczęcie remontu kapitalnego budynku szkoły.

luty 1991
Wyburzenie stropów, wymiana drewnianych belek na ogniotrwałe.

15 lipca 1991- 31 sierpnia 1994
Kontynuacja remontu kapitalnego już po objęciu funkcji dyrektora przez Piotra W. Łuksika. Remont obejmował min.: wymianę nadproży okiennych na parterze i na I piętrze, wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, telewizyjnej, radiofonicznej i telefonicznej, położenie nowych tynków we wszystkich pomieszczeniach, adaptacja pomieszczeń na sanitariaty wewnątrz budynku, położenie płytek podłogowych na korytarzach wszystkich pięter, w sanitariatach płytek ściennych i podłogowych, położenie parkietu we wszystkich klasach i sali gimnastycznej, częściową wymianę stolarki okiennej, całkowitą wymianę stolarki drzwiowej, malowanie lamperii, ścian, sufitów, pomieszczeń klasowych, korytarzy, sali gimnastycznej i sanitariatów, cyklinowanie parkietów i malowanie, adaptację piwnic węglowych, montaż i uruchomienie kotłowni na ogrzewanie gazowe, wykonanie nowego wejścia do kotłowni od strony zewnętrznej budynku – strona zachodnia, modernizację kominów wentylacyjnych i budowę od podstaw nowego komina kotłowo- wywiewnego dla kotłowni, wykonanie nowego okucia dachu, wymianę rynien poziomych i spadowych, położenie płytek chodnikowych wokół szkoły i do wejścia głównego, wyposażenie obiektu w nowy sprzęt i pomoce naukowe.

listopad 1992
Nieznani sprawcy wybili wszystkie szyby w budynku szkolnym.

 HISTORIA TRZECIEGO BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W NOWOSIELCACH Z OKRESU 1991- 2001

Na okres remontu kapitalnego budynku szkolnego, który trwał 3 lata, 8 miesięcy i 9 dni wynajęto mieszczące się na terenie Nowosielec lokale na potrzeby szkoły:

1 stycznia 1991- 31 grudnia 1993
Przyziemie Punktu Katechetycznego o pow. 232m²- sześć sal lekcyjnych dzięki życzliwości Ks. Janusza Nowińskiego. W trakcie położono tam podłogi z demontażu podłóg szkolnych. CO wyparło ogrzewanie z trociaka, wybudowano zbiornik na ścieki.

1 stycznia 1991- 31 sierpnia 1994
Ośrodek Zdrowia o pow. 50m² na kancelarię i bibliotekę za przyzwoleniem dr Wojciecha Pawłowskiego. Dom Kultury o pow. 40m² na zajęcia sportowe za zgodą Rady Sołeckiej.

1 stycznia 1994- 30 czerwca 1994
Zmiana warunków najmu lokalu w Punkcie Katechetycznym nr 69 przez Urząd Parafialny. W dyspozycji szkoły zostały cztery sale lekcyjne o pow. 143,75m² od strony wschodniej, pozostały tam klasy I, II, III, IV.

1 stycznia 1994- 30 sierpnia 1994
Ochronkę nr 95 o pow. 230m² od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP od s. Stanisławy Majewskiej za kwotę 3 450 000zł. Przeszły tam klasy V, VI. VII, VIII.

27 sierpnia 1994- 28 sierpnia 1994
Remont figury Matki Boskiej Nowosieleckiej na budynku szkoły.

1 września 1994
Uroczyste przekazanie budynku szkolnego wraz z oczyszczalnią ścieków na potrzeby szkoły, Msza Święta w miejscowym kościele, poświęcenie krzyży dla nowo uruchomionego obiektu przez Ks. Romana Trzeciaka w obecności licznie zgromadzonej społeczności Nowosielec, a szczególnie dzieci, młodzieży i nauczycieli.

28 września 1995- 5 października 1995
Remont dachu Domu Nauczyciela, lepikowanie, nakładanie papy, murowanie komina kotłowego, malowanie rynien – (Henryk Futoma).

2 stycznia 1996- 10 stycznia 1996
Montaż wodomierzy w Domu Nauczyciela – ( Stanisław Stopa).

1 lipca 1996- 12 lipca 1996
Cyklinowanie parkietu w budynku szkolnym, sal nr 2,7,9,10,11,12,14 – 300m²- (Marian Słysz).

1 sierpnia 1996- 13 sierpnia 1996
Malowanie wielokrotne parkietu, sale nr 2,7,9,10,11,12,14,15,16,17 – 1795,50m²- (Zbigniew Zaręba).

20 sierpnia 1996- 31 sierpnia 1996
Malowanie dwukrotne lamperii o pow.1120,50m² , sale i korytarze nr 3,6,7,10,11,12,14,15, 16,17 – (Błażej Thomas).

grudzień 1996
Wykonanie 44 szt. elementów ogrodzeniowych i 176 szt. kotew do słupków- (Hydrobudowa Przeworsk).

9 grudnia 1996- 20 grudnia 1996
Modernizacja kotłowni w Domu Nauczyciela, położenie płytek ściennych –31m², posadzkowych -17m² – (Władysław Zmora).

19 grudnia 1997- 28 kwietnia 1997
Montaż 13 głośników, uruchomienie radia szkolnego – (Tadeusz Drozd, Eugeniusz Woś).

21 kwietnia 1997- 30 kwietnia 1997
Wycięcie drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej o obwodzie pnia: jesion – 1.23, 0.98, 1.04, 1.22m, modrzew – 1.46m, wierzba – 2.00, 1.5, 1.95m, topola – 2.08m, lipa – 0.65, 1.5m, akacja – 2.2m, brzoza – 1.45m – (Adam Becla).

4 maja 1997- 30 czerwca 1997
Wybudowanie ogrodzenia typu pałacowego i modernizacja trzech mostków, położenie chodnika brukowego wzdłuż drogi od strony południowej – (Stanisław Rusinek).

25 marca 1998 – 2 kwietnia 1998
Wykonanie drewnianej konstrukcji ścian i półek do sklepiku szkolnego „ Malowany Ul ’’, ulokowanego pod schodami na parterze – (Bogusław Żyła).

22 maja 1998 – 3 czerwca 1998
Położenie 70m² płytek elewacyjnych na cokół budynku i 17m² płytek schodowych – (Henryk Futoma).

2 czerwca 1998 – 30 czerwca 1998
Wykonanie luminescencyjnego oświetlenia szkoły – 4 słupy, 6 projektorów oświetleniowych na długości 80m – (Antoni Mazurek).

1 lipca 1998 – 15 lipca 1998
Zbudowanie kanalizacji burzowej od strony południowej budynku. Postawiono dwa maszty flagowe, położono do nich chodnik brukowy 10m². Wybrukowanie wejścia do szkoły – 6.5m², wokół studni 4m², położenie 31 szt. krawężników odcinających boisko szkolne – (Stanisław Bednarz i Karol Bębenek).

10 lipca 1998 – 23 lipca 1998
Cyklinowanie parkietów w sali nr 2,5,7,10,11,12, 14,15,17 o pow. 362m² – (Adam Perykosza).

10 lipca 1998 – 21 sierpnia 1998
Pomalowano 53 szt. kolumn i 44 szt. przęseł ogrodzeniowych, bramy i bramki – (Krzysztof Iwanów).

3 sierpnia 1998 – 25 sierpnia 1998
Malowanie wielokrotne parkietów w salach nr 2,4,5,6,10,11,12,14,15,16,17,
o pow.1573,74m² (Tadeusz Pusztyk).

sierpień 1998
Wybudowanie parkingu z bruku o pow.124m² – (Stanisław Bednarz).

17 sierpnia 1998- 31 sierpnia 1998
Malowanie lamperii na korytarzach i w sali gimnastycznej, zewnętrznej ściany budynku od strony północnej –98,60m², stolarki drzwiowej, drzwi frontowych- 2 szt., maskownic na korytarzach o łącznej pow. 1624,49m²- (Barbara Puchalik).

2 listopada 1998 – 7 listopada 1998
Usunięcie trzynastu pniaków zgromadzonych naprzeciw budynku szkolnego przy drodze wojewódzkiej – (Stanisław Lis).
10 maja 1999- 9 czerwca 1999
Modernizacja konstrukcji koszowej, bramek do piłki ręcznej, bramki wejściowej na teren posesji szkolnej – (Bolesław Pieczonka). Naprawa ogrodzenia oczyszczalni ścieków na dł. 19m – (Bolesław Pieczonka).

10 maja 1999- 15 czerwca 1999
Malowanie jednostronne 42 szt. okien, 2 szt. drzwi wejściowych, lamperii na korytarzach o pow.192m², północnej ściany zewnętrznej – 98,60m² – (Jan Folta).

8 czerwca 1999 – 15 czerwca 1999
Sporządzenie mapy obiektu szkolnego w skali 1:250, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej – (Zbigniew Ochyra).

14 czerwca 1999
Demontaż starego bojlera i montaż bojlera „Liko” w Domu Nauczyciela – (Edward Mroszczyk).

1 września 1999r. powołanie do życia
gimnazjum

4 października 1999 – 21 października 1999
Rozbiórka muru oporowego przy boisku szkolnym o dł. 40m – (Stanisław Lis).

21 czerwca 2001 – 26 czerwca
Postawienie postumentu pod figurę św. Jana Kantego od strony południowej budynku szkolnego o wymiarach 1,5 x 1,5 i wysokości 1,80m (Stanisław Lis).

16 sierpnia 2001 –28 sierpnia 2001
Wybudowanie z bruku parkingu nr 2 o pow.157m² wzdłuż drogi powiatowej, przedłużenie parkingu nr 1 – (Bronisław Kałamarz).

HISTORIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI:

Na Sesji Rady Gminy Przeworsk w dniu 30.11.2001r przyjęto Uchwałę Nr XXIV / 165 / 2001r. w sprawie budowy budynku gimnazjum i sali gimnastycznej w Nowosielcach i włączeniu go do planu inwestycyjnego Gminy Przeworsk na rok 2002.

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania ówczesnej zwierzchności Gminy Przeworsk
Ryszardowi Porębnemu – wójtowi Gminy
Janowi Wilkowi – przewodniczącemu Rady Gminy.

2002 –2004
wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentów, ściany piwnic i strop na poziomie piwnic, których koszt wyniósł z dokumentacją 424 000,- zł.

Roboty prowadziły kolejno firmy:
„SKANSKA” Rzeszów,
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa „BUDEXIM” Jarosław

2007 –2008
środki na inwestycję zabezpieczyła Gmina w wysokości 1 606 000,- zł, oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w wysokości 500 000,- zł.

Przetarg na roboty w II etapie wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „ Hołyszko” Sp. z o.o. w Przemyślu.

II etap budowy ruszył 8 marca 2007r.

Łączny kosztorys inwestycji wynosi 2 530 000,- zł.

Dokumentację na salę gimnastyczną opracował mgr inż. Władysław Słaby.

Charakterystyczne dane obiektu:
powierzchnia zabudowy 650m²,
powierzchnia użytkowa 1435,2m²
kubatura 9100m³.

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał papież Benedykt XVI w Watykanie w dniu 1 kwietnia 2007r.

Poświęcenia Aktu Erekcyjnego dokonał Piotr Walasz, proboszcz parafii Nowosielce. Akt sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden wmurowano w mury budynku przy wejściu po prawej stronie, a drugi umieszczono wewnątrz budynku. Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2007r podczas gminnego zakończenia roku szkolnego.

Ten historyczny dokument wmurowali pod wznoszoną budowlę:
Mieczysław Bocheński – przewodniczący rady gminy
Jan Wilk – wiceprzewodniczący rady gminy
Edward Pączka – wójt Gminy Przeworsk
Wawrzyniec Wojtas – zastępca wójta, dyrektor ZEASiP
Antoni Górecki – wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie
Jan Pączka – sołtys wsi Nowosielce
Elżbieta Sowa – dyrektor szkoły podstawowej
Piotr Wiesław Łuksik – dyrektor gimnazjum

oraz przedstawiciele wioski :
Maria Wacnik ( 88 lat ),
Kazimierz Maternowski ( 90 lat )

1.09.2008r
Uroczyste oddanie nowego budynku sali gimnastycznej w użytkowanie.
Powstanie Zespołu Szkół w Nowosielcach, w skład którego weszły:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego oraz Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi.
Mszę św. Koncelebrowaną odprawił oraz poświęcenia nowego obiektu dokonał J.E abp. Józef Michalik.

Od tego dnia datować można najnowszy, współczesny okres historii i rozwoju szkoły.
Obecnie szkoła jest obiektem otwartym dla społeczności szkolnej, pozaszkolnej, mieszkańców wioski oraz Gminy Przeworsk w dni powszednie od 7.00 do 20.00 a także w soboty i niedziele podczas rozgrywek Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Stanowi centrum życia sportowego i kulturalnego wioski.