Hymn Szkoły Podstawowej

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWOSIELCACH

Przezacna perło w niebieskiej koronie,
O, Janie Kanty, święty nasz patronie,
Między innymi sławny patronami,
Módl się za nami.

Ciebie za przykład uczonym podała
Ręka niebieska, gdy odmalowała
Świetlany w tobie wzór doskonałego
Życia naszego.

Uproś nam światło prawdziwej mądrości,
Abyśmy śladem twej doskonałości
Tam, gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie,
Zaszli bezpiecznie.

Przybądź na pomoc szkole z Nowosielec

Która Cię dzisiaj czci jako Patrona

Racz wziąć pod swoją opiekę swe syny,

Ojcze jedyny                                 


Mamy wspaniałego patrona. Był zdolnym studentem, a następnie wybitnym profesorem i reformatorem Akademii Krakowskiej. W swym życiu, pracy naukowej i duszpasterskiej kierował się zawsze szacunkiem do prawdy. Jako człowiek był bardzo skromny i niewiele od życia wymaga­jący. Cechowała Jana z Kęt wielka pobożność i głęboka religijność. W życiu codziennym był otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Ze swo­jej niezbyt wygórowanej pensji wspierał ubogich żaków, przygodnie napotkanych ludzi będących w potrzebie. Od czasów Jana Kantego utrwalił się zwyczaj porzedstawiania wolnego nakrycia przy stole dla przygodnego gościa, gdyż zdarzało mu się gościć przy swym stole ludzi ubogich, będących w potrzebie. Jan Kanty i kilku jego kolegów ­rodaków z Kęt tak rozsławili swoje niewielkie miasteczko, że w średniowieczu nadano mu zaszczytną nazwę „Małego Krakowa",