Z życia świętej Jadwigi królowej

Z życia świętej Jadwigi królowej

18 II 1374 –Przychodzi na świat Jadwiga, córka węgierskiego i polskiego króla Ludwika Andegaweńskiego oraz księżnej bośniackiej Elżbiety.
1378 –Jadwiga zostaje poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi.
1378 – 1379 –Przyszła Królowa przebywa na dworze węgierskim.
1384 –10-letnia Jadwiga przyjeżdża do Polski.
16 X 1384 – Jadwiga zostaje koronowana w Krakowie na króla Polski.
I 1385 –Książę litewski Jogaiła decyduje się przyjąć chrzest i wcielić ziemie litewskie do Polski w zamian za rękę Jadwigi.
12 II 1386 –Jadwiga odwołuje śluby z Wilhelmem.
18 II 1386 –Dwunastoletnia Jadwiga bierze ślub z Jagiełłą w katedrze krakowskiej.
1387 –Królowa Jadwiga prowadzi wyprawę na Ruś Czerwoną, by przywrócić tam jurysdykcję i władzę polską.
1393 –Królowa godzi Jagiełłę z Witoldem.
1397 –Jadwiga otrzymuje od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej.
17 VII 1399 –Królowa umiera w gorączce popołogowej w dwa dni po śmierci córki Bonifacji.
1400 –Otwarcie i odnowienie Akademii Krakowskiej dzięki darom Jadwigi.
6 VI 1979 –Papież Polak – Jan Paweł II – beatyfikuje Królową Jadwigę podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski.
8 VI 1997 –Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę.