Rozkład zajęć świetlicy

Dzienny rozkład zajęć planowanych w świetlicy

7.00 – 9.30
Gry i zabawy dowolne,czytanie czasopism; lektura własna, rozrywki umysłowe, nauka własna pod opieką nauczyciela.
9.30 – 11.00
Zajęcia programowe:
– Rozmowy; pogadanki z dziećmi; zabawy integracyjne.
– Quizy; gry dydaktyczne.
– Zajęcia plastyczno- techniczne.
– Czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci.
– Spacery, zabawy na powietrzu.
– Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek.
– Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
10.30 – 11.30
Przygotowanie do obiadu,  posiłek dzieci, które nie korzystają z obiadów.
11.30 – 14.00
Zabawy według zainteresowań dzieci, odrabianie lekcji.
14.00 – 15.00
Zajęcia programowe:
– Zajęcia plastyczno-techniczne.
– Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu.
– Różne formy pracy z książką.
– Quizy; gry dydaktyczne; zagadki; rebusy.
– Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne.
– Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek.
– Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
– Odpoczynek i zabawy dowolne, nauka własna pod opieką nauczyciela, gry planszowe, odrabianie prac domowych, porządkowanie sali.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.